3M®

Věda. Využití pro život. 

Společnost 3M je průkopníkem vědy o odrazových světelných prvcích. Účastní se neotřelým a průkopnickým způsobem vývoje této technologie již více než 30 let. S více než 35 různými produkty, včetně mnoha možností s vysokým výkonem, nabízí odrazový materiál 3MTM Scootchlite TM jedno z největších a nejuniverzálnějších portfolií v oboru. Jedná se o ověřenou značku na poli technologii odrazových materiálů. 

3M snižujeme hmotnost elektrického vedení, aby mohlo přenášet více energie více lidem. Pomáhají výrobcům, aby používali méně a dosahovali více. Automatizují údaje o zdravotní péči, aby správní lidé dostávali správné informace. Na celém světě společnost 3M inspiruje inovace a podněcuje pokrok a přispívá tak ke skutečně udržitelnému rozvoji na celém světě. A to prostřednictvím ochrany životního prostředí a podpory firemní i společenské odpovědnosti a ekonomického pokroku. Používají naši vědu a inovace pro skutečné zlepšení života každého člověka na celém světě.

Více informací k nalezení na oficiálních stránkách partnera www.3mcesko.cz .